Uutinen - torstai 22.11.2018

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta:

tehoa materiaalien vaihdantaan

Kiertotalous luo liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia. Esimerkiksi jätteistä tuotetaan jo energiaa ja sivuvirtoja prosessoidaan raaka-aineiksi. Aivan uusia mahdollisuuksia avautuu yrityksille, jotka jalostavat uusista teknologioista ja datasta työkaluja kiertotalouden tarpeisiin, kuten kiertotalouteen perustuvien toimitusketjujen optimointiin.

”Tehostamalla materiaalien vaihdantaa uusi tietoalusta lisää eri toimijoiden yhteistyötä ja mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen”, muistuttaa johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta.

Tietoalustalla toimijat voivat tarjota ja etsiä hyödyntämättömiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluita. Valmisteilla olevaa alustaa aiotaan käyttää myös FISS-toiminnassa resurssien vaihdossa, ja tavoitteena on, että alusta korvaa nyt käytössä olevan Synergie-tietokannan.

Rajapintaratkaisujen avulla tietoja voidaan tarjota yrityksille ja viranomaisille hyödynnettäväksi. Kiertotalouden yritykset voivat tehostaa toimintaansa, kun ne löytävät helposti hyödynnettäväksi tarjotut sivuvirrat ja jätteet. Samoilla periaatteilla voidaan myös jakaa tietoa jätehuoltopalveluiden tarjonnasta kumppaneille.

Yhteistyöhön kutsutaan myös muut kierrätysalustat

"Huomioimme alustan rakentamisessa myös muut olemassa ja kehitteillä olevat alustat, joille tarjotaan mahdollisuus kytkeytyä tietoalustaan. Tarkoitus on myös avata tietoalustaan kertyvää dataa uusien palveluiden hyödynnettäväksi", kertoo asiantuntija Jenni Lehtonen ympäristöministeriöstä. "Yksi hankkeen tärkeä tavoite on edistää kiertotaloutta", Lehtonen jatkaa.

Tietoalustan kehittäminen on osa jätelain uudistusta. Uudistettu jätelaki esiteltiin eduskunnalle 22. marraskuuta. Uudistuksen myötä jätteen haltija etsii alustalla jätteelleen ensin markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin se voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvaa jätehuoltopalvelua.

Uusi tietoalusta on tarkoitus saada käyttöön huhtikuussa 2019.

Lisätietoja: Ilkka Hippinen, Motiva, ilkka.hippinen@motiva.fi, puh. 050 354 1110